Vi er i en positiv fase med hensyn til engasjementer både for nye og eksisterende kunder og innenfor de fleste markeds områder som vi arbeider med .

Vi søker derfor etter engasjerte medarbeidere til stillingene:

Vi søker derfor etter engasjerte medarbeidere

1)- Produksjon leder

Denne stillingen vil for oss være en ny opprettet stilling med arbeids oppgaver som i all hovedsak skal ha som formål å være bindeledd  mellom produksjon og planlegging  for derved besørge at vi produksjon kan levere innenfor avtalt tid , kvalitet og pris  

 Arbeids oppgavene vil i hovedsak bestå av  

-Lede / følge opp produksjonen, som i sin helhet foregår ute hos våre kunder

-Besørge at materiell / utstyr tilkommer produksjons stedet til rett  tid

-Avklare tekniske løsninger                

-Bistå med slutt kontroll / kvalitets sikre slutt produktet

- Administrere / besørge haste oppdrag / utrykninger   

Kvalifikasjoner / Egenskaper

- Teknisk fagskole  

- Montør bakgrunn

- Systematiker / Leder egenskaper

 Fremtredende egenskaper innenfor praktisk ledelse vil bli vektlagt og vil bli vektlagt mer enn teoretisk kompetanse

2)Service montører

- Med arbeids oppgaver innenfor

Tradisjonelle service arbeider i alle våre markeds segmenter  

Gjennomføring av mindre prosjekter

 

3)Bas montører

- Med  arbeids oppgaver innenfor

Lede gjennomføring  av større prosjekter

For stillingene service og bas montører

Kvalifikasjoner / Egenskaper

Montør bakgrunn  Gr L ( elektriker ) ,

Montører med bakgrunn som el verks montør / energi montør , kan også være aktuelle som ” hjelpe arbeider”

Vi tilbyr:

  • Utfordrende ansvarsområder
  • Stor påvirkningskraft i ditt arbeid
  • Muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Et hektisk men trivelig arbeidsmiljø

 Nærmere informasjon rundt stillingene kan rettes  til Morten Andersen 95041540 eller morten@ostlandske-elektro.no