Rehabilitering Entra sitt driftskontor og møterom i Postgirobygget

Vi ble i høst ferdig med rehabiliteringen av Entra sitt driftskontor og møterom i Postgirobygget. Vi fjernet mye av den eksisterende installasjonen og la opp nytt til nye arbeidsplassløsninger (både svak og sterkstrøm). Vi monterte ny LED belysning i både kontor og møterom.