El-sikkerhet

Det er du som eier / bruker av det elektriske anlegg som er ansvarlig for at dette er i forsvarlig stand. Fremskrittene er store innen sikkerhetsprodukter for el-anlegg.

Har din bolig / leilighet:
  • Overspenningsbeskyttelse? 
  • Seriekoblet brannvarsling?
  • Komfyrvakt? 
  • Automatsikringer med jordfeilbryter? 
Vi kan bistå med sjekk på det elektriske anlegget, slik at eventuelle feil og mangler blir avdekket og se på muligheten for å oppgradere sikkerheten.