Tilsyn og jordfeilrapporter

Har du hatt kontroll av el-tilsyn i din bolig, eller har du fått rapport om at du har jordfeil på ditt elektriske anlegg. Ta kontakt med oss, så kan vi bistå med utbedring og innsendelse av utbedrede rapporter.