Miljøfyrtårn.

 

10. januar 2014 ble Østlandske Elektro AS sertifisert som et Miljøfyrtårn som den første
El-entreprenører i Østfold.

Sertifiseringen stiller store krav til reduksjon i belastningen som virksomheten påfører miljøet og det er derfor iverksatt en rekke tiltak som allerede har gitt resultater.
Miljøtiltakene er en del av virksomhetens kvalitetssystem, et system som er i overensstemmelse med relevante krav i NS-EN ISO 9001:2008, og tiltakene er beskrevet i prosedyrer, stillingsbeskrivelser og handlingsplaner

Vi ble resertifisert i desember 2016  og videre fører de gode relasjonene som ligger i dette sertifikatet