Om oss

Østlandske Elektro AS ble etablert i 1986.

Kundefokus og høy kvalitet har, siden oppstarten, vært gjennomgangstema i virksomheten.

 

Østlandske Elektro AS er i dag en totalleverandør innenfor elektrotjenester, med leveranser til det private markedet, offentlig og private virksomheter og til større nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Vi er i dag 23 ansatte med bred kompetanse innen design, prosjektering, prosjektledelse, installasjon og service.

Forretningsidé

Gjennom gode løsninger og høy kvalitet skal våre kunder få sikre, fremtidsrettede og gode økonomiske løsninger. Dette skal vi oppnå gjennom god dialog med våre kunder, en aktiv involvering av kompetente medarbeidere og leverandører og en etisk og sosialt ansvarlig forretningsvirksomhet.

Visjon

Østlandske Elektro AS skal, gjennom pålitelighet og dyktighet, være en foretrukket aktør i det elektrotekniske markedet. Vi skal utvikle og ivareta gode kunderelasjoner gjennom motiverte medarbeidere.

Verdigrunnlag

Østlandske Elektro AS er opptatt av det samfunnet vi lever i og det miljøet vi er en del av. Vi har stor respekt for alle vi samhandler med, og for det ytre miljø. Våre verdier er tuftet på ærlighet og redelighet. Vi vil alltid vise at vi er til å stole på og vi vil aldri ta snarveier for å oppnå kortsiktig gevinst.

Autorisasjoner

Vi har alle nødvendig autorisasjoner – de viktigste er:


Registrert installatør
Medlem av Norsk teknologi (Nelfo)
Registrert i StartBANK
Godkjent i Post og Teletilsynet
Sentral godkjenning for installasjon av nødlys / brannvarsling
Godkjent lærlingbedrift 

 
ØSTLANDSKE ELEKTRO AS
Tørkoppveien 10
1570 DILLING
Tlf. sentralbord: 94 80 02 72